U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Nieuws

Vernieuwde website

We heten u van harte welkom op de vernieuwde website van Hugo van Neck. Zoals u ziet heeft de website wat meer kleur gekregen en hebben we meer verwijzingen toegevoegd naar de verschillende (social) media en is de site geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.


 

 

Willem Duys:

Hugo van Neck is misschien wel de meest wonderbaarlijke musicus van deze wereld en omstreken. Wonderbaarlijk in de meest positieve zin, want zijn muzikale mogelijkheden lijken onbegrensd te zijn. Als begenadigd pianist vertolkt hij om het even welke klassieke composities op weergaloze wijze. Maar daar blijft het niet bij. Hugo is improvisator. Van oudsher bekende kinderliedjes smelten samen in een verrukkelijk pianorecital, waarin in we pennenvruchten vermoeden van bekende componisten. Grenzen tussen klassiek en jazz vervagen, net hoe het de meester uitkomt.
Omschrijven welke muzikale wegen Hugo van Neck allemaal zou kunnen inslaan lijkt ons net zo onmogelijk als vast te stellen waar de begrenzing van zijn universum ligt
Evenmin valt te bepalen of er een einde is aan zijn onuitputtelijke fantasie en virtuositeit. Iedere poging om Hugo van Neck “in te delen” willen we dan ook met zachte drang ontraden.
Het grenst aan het ongelooflijke dat deze Nederlandse pianist alle denkbare muzikale richtingen zo in alle facetten beheerst, dat hij ze naar ingeving in volkomen harmonie kan verweven en de luisteraars meesleept naar een sprookjeswereld van volwassen muzikale fantasieën.

Daniel Wayenberg:

Hugo van Neck; een achtergebleven talent?
In de geschiedenis van de cultuur verschijnt maar al te vaak het beeld van een kunstenaar van wie het talent zijdens zijn leven niet is gewaardeerd. En hoevelen zijn onbekend gebleven? Nog steeds komen zulke situaties voor. Het feit dat Hugo van Neck in ons land zo weinig bekendheid geniet is een voorbeeld van zulk een onderwaardering. Onder de zeer vele mogelijkheden waarop de Muziek kan worden benaderd, bevindt zich bij Hugo de improvisatie op de voorgrond. Het merkwaardige en interessante bij hem is, dat er van specialisatie op het gebied van stijl geen sprake is. Met zowel de klassieke als de hoogromantische stijl is hij volkomen vertrouwd en dit geldt eveneens voor de Jazz. Zijn kennis van het pianospel stelt hem in staat om het zoeken naar ongewone klankeffecten niet uit de weg te gaan. Zowel in het eenvoudige als in het gecompliceerd is hij thuis. De virtuositeit is natuurlijk ruimschoots aanwezig, maar trekt niet ononderbroken de aandacht. Het is niet mogelijk om in enige woorden een zo veelzijdige manier van muziek maken te beschrijven, maar wel kan gezegd worden dat in de professionele kring veel respect voor Hugo wordt gevonden.
De vraag stellen of Hugo van Neck een achtergebleven talent is, is haar beantwoorden. Het is treurig dat de vele mogelijkheden in het spel van Hugo niet veel beter worden benut door de organisaties en de media in ons land die veelvuldig gebruik maken van de verschillende soorten van Muziek. Ik wens hem – en ook ons land – dan ook toe dat dit spoedig moge veranderen en dat zijn talent de plaats zal innemen die het verdient.

Igor Roma:

I met Hugo van Neck the first time right after I played in the semifinal at the “Franz Liszt” International Piano Competition in Utrecht in 1996. Shaking my hand, with a very warm and charming voice he told me: “Horowitz is back!”
I thought that perhaps his kindness was slightly over the edge, comparing me with such a Master, but I didn’t know yet with whom I was speaking and especially I couldn’t imagine what love this guy had for the “Last Romantic Master”. Soon after I had the luck to discover it.
After a concert of mine, while I was changing in the dressing room, I heard somebody playing on a piano that was placed outside but close to the room I was in. Literally thrilled by that style, I understood that anybody who was playing there, was unique and incredibly talented. The easiness which was delivered in improvisational runs, in a jazzy style combined with classical elements, pushed me, filled with curiosity, directly to the door. There again I was in front of that guy with the charming voice, which at this time, was expressed via his fingers on that piano.
From that moment, every time I had the luck and pleasure to meet my friend Hugo, I was always happy to listen to his unique pianism and musicianship. In fact, his playing reminded me many times the great Vladimir Horowitz, full of sound fascination and virtuosity. I must admit that if I wouldn’t know him, if I wouldn’t love him, I could be very jealous of such a nature power! I wished to have a ten percent of Hugo’s talent concerning improvisation and extemporary musical fantasy.
He is one of the few people who give you the feeling that everything is possible on a piano keyboard…
Thanks Hugo, for being the great musician you are!!!

Louis van Dijk:

Eens zei een vriend uit Amsterdam tegen mij: “Je moet eens gaan luisteren in Café de Paris. Daar zit iemand zó goed piano te spelen, dat je stellig verbijsterd zult zijn.”
Daar soort verhalen hoor je wel vaker, dus ging ik een keer een pilsje drinken in de aangeduide gelegenheid met de gedachte ‘laat maar eens zien wat je kan’! Nu, dat deed Hugo. En ik kan me nog levendig herinneren hoe verbijsterd en ontroerd ik was. Hugo van Neck is zonder twijfel een begenadigd pianistisch natuurtalent. Ik hoop dan ook dat velen met mij zullen genieten van zijn grote gave!

Polo de Haas:

Hugo van Neck beschouw ik als een VIP. Een belangrijke persoonlijkheid onder de pianisten. Hij onttrekt zich aan ieders normgeving, doordat hij alle muziek die hij speelt op zijn eigen wijze brengt. Ik bedoel hiermee: hij speelt de partituren notengetrouw naar de aanwijzingen van de componist, maar geeft er zijn eigen volstrekt vrije visie op. Improvisatie is hem aangeboren en geen klassieke of jazz-achtige stijl is hem te dol om aan te pakken; technisch is hij een alleskunner, een natuurtalent. Hij verzint het waar je bijstaat: klassiek, jazz, salonmuziek, Latijns-Amerikaans, dansmuziek of gewoon … waar hij zin in heeft.

Ruud Jacobs:

Hugo van Neck behoort samen met Louis van Dijk tot één van de allerbeste pianisten in de wereld op het gebied van improviseren op klassieke thema’s. Ook de Art Tatum-achtige stijl is adembenemend. Graag beveel ik “Hugo van Neck dan ook aan als “super-entertainer”.

Pim Jacobs:

Hugo van neck: Een geniaal volwassen wonderkind op de 88 toetsen.

Ronald Brautigam:

De optredens van Hugo van Neck hebben altijd een geweldige indruk op mij gemaakt. Hij is één van die zeldzame pianisten die de gave bezitten om al improviserend in diverse muziekstijlen steeds binnen enkele seconden de juiste sfeer en pianistiek van iedere componist te treffen. Voeg hier nog zijn verbluffende virtuositeit aan toe en je hebt een muzikale gebeurtenis, die niemand onthouden zou mogen worden. Ik hoop dan ook nog vaak van zijn volkomen geniale optredens te kunnen genieten.

Jacques de Tiège:

De verhalen over het improvisatievermogen van Beethoven en Liszt heb ik nooit kunnen geloven. Het publiek was toen niet veel gewend, dacht ik.
Nu ik Hugo van Neck heb gehoord, ben ik verplicht anders te denken. Wat hij doet is werkelijk ongelooflijk, muzikaal zowel als pianistiek. Ik vind er slechts één woord voor: “geniaal”!

Jaap van Zweden:

Als ik Hugo van Neck hoor spelen lijkt de wereld te stoppen met draaien. Hij is zo volkomen één met zijn instrument en de interpretatie van de muziek, dat het is of er niemand meer voor hem bestaat. Maar, omdat ik hem ken, weet ik wel beter. Hij speelt voor mensen. Hun ontroering voelt hij als iets van zichzelf. Dat stempelt hem, afgezien van zijn verbijsterende muzikaliteit, tot een grote in het vak.

Frank Kramer:

Johan Cruijff in het centrum en Hugo van Neck op de vleugel, daar zou ik veel vreugde aan beleven.

Karel Prior

Hugo van Neck, een pianofenomeen!
Klassiek en Jazz heeft hij moeiteloos in zijn vingers en hij spreidt ze ten toon in weergaloze improvisaties. Slot Zeist en Hotel des Indes trillen nog op hun grondvesten van deze pianogigant.

De Pers:

Hugo van Neck bezit de gave van het pianospelen als een instinct. Het zit hem in het bloed, zijn virtuositeit heeft een tik van het geniale.